HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MOSCA BLANCA

NOM COMÚ: Mosca blanca

NOM CIENTÍFIC: Trialeurodes vaporariorum

IMPORTÀNCIA★ ★ 

GRUP/FAMÍLIA: Homòpter/Aleyrodidae

DESCRIPCIÓ: L’adult és una mosca de color groc pàl·lid, mesura uns 1-2 mm de longitud, i doblega les seves ales sobre el cos com si fos una “teulada” horitzontal, ja que queden de forma plana respecte la superfície foliar, a diferència de la mosca blanca Bemisia tabaci. Cos i ales estan recoberts per una espècie de polsim cerós de color blanc. Els ous són ovalats, d’uns 0,2 mm, de color translúcid-groc, però es van enfosquint fins i tot arribant a ser negres. La larva té tres estadis larvaris, no te ales, és de color groc terrós i després blanc, de forma ovalada i es situa al revers de la fulla joves. La pupa és blanca i transparent, forma rodona i recoberta de pèls.

ÒRGANS AFECTATS: Fulla i Fruit

SÍMPTOMES: Fulla: la mosca blanca, les larves i els ous s’amaguen al revers (cara inferior) de les fulles més joves. La mosca blanca, de la mateixa manera que els pugons,  actua a tres nivells: 1) s’alimenta de la saba de les fulles provocant petits punts grocs i afebliment de les plantes (s’observa un retard en el creixement); 2) produeix melassa, un líquid ensucrat i brillant que impregna la planta i que pot atraure formigues així com l’aparició d’un fong denominat “negreta” que s’observa com un pols de color negre sobre la fulla o altres parts aèries; 3) és transmissora del virus de la clorosi infecciosa del tomàquet (TICV), per tant es poden observar els símptomes associats com clorosi, esgrogueïment intervenal in enrotllament de fulles joves, i enrogiment i necrosi en fulles velles. Fruit: recobriment de pols negre (“negreta”), decoloració i/o presència de taques. Reducció en la producció degut a l’efecte indirecte del virus TICV.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: Eliminar herbes adventícies i restes de cultius anteriors, realitzar rotació de cultiu, ús de trampes adhesives de color groc des de l’inici del cultiu, utilització de malles en cultius sota coberta (mínim 10×20 fils/cm2). Control biològic: introducció i/o conservació d’enemics naturals com Encarsia formosa (parasitoid) i Amblyseius swirskii, Transeius montdoriensis, Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis, Chrysoperla carnea i Coenosia attenuata (depredadors).

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Es pot confondre amb els símptomes provocats per la mosca blanca Bemisia tabaci. Les dos mosques blanques són molt semblants: els ous madurs de Bemisia tabaci són groc-verds mentres que els de Trialeurodes vaporariorum són negres. Els adults de B. tabaci són més petits i més grocs, amb les ales més properes al cos, formant una espècie de “teulada” que forma un angle de 45º respecte la superfície foliar, comparat amb de els adults Trialeurodes vaporariorum, que pleguen les seves ales més horitzontalment, formant una espècie de triangle. Els adults de B. tabaci es troben gairebé repartits per tota la planta, mentre que els de T. vaporariorum es troben en les 3 fulles superiors. També es poden confondre amb els símptomes dels pugons ja que les dues plagues alliberen melassa.

CONDICIONS FAVORABLES: Es desenvolupen de manera òptima entre els 20-25°C, encara que poden desenvolupar-se des dels 10 °C fins als 38 °C. Apareix al principi de la primavera fins la tardor. En hivernacles, les condicions són òptimes de manera contínua.

PERÍODES CRÍTICS

IMATGES