HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

COL

TRIA LA ZONA AFECTADA:

FULLA

Mosca de la Col
Papallones de la Col
Pugó cendrós de la col
Mosca blanca de la col
Saltricó
Tinya de la col
Pugó
Xinxa de la col
Esclerotínia
Míldiu de la col
Taca anular
Podridura negra
Psil·la

ARREL

Mosca de la col
Hèrnia de la col

COLL/TIJA

Esclerotínia
Mal del coll
Dormidores
Taca anular
Podridura negra

ORGANISMES CAUSANTS

Mosca de la Col
Papallones de la Col
Pugó cendrós de la col
Mosca blanca de la col
Saltricó
Tinya de la col
Pugó
Xinxa de la col
Dormidores
Psil·la