HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

FULLA

Erugues defoliadores
Pugons
Trips
Podridura blanca
Podridura grisa
Míldiu de l'enciam
Oïdi de l'enciam
Virus del bronzejat del tomàquet
Virus del mosaic de l'enciam
Virus de les venes gruixudes
Bacteriosi

ARREL/COLL

Podridura blanca
Cuc del Filferro
Podridura basal

PANSIMENT GENERALITZAT

Cuc del Filferro
Mal del coll

ORGANISMES CAUSANTS

Erugues defoliadores
Pugons
Trips
Cuc del Filferro