HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

FULLA

Tuta del tomàquet
Minadora de les fulles
Àcar del bronzejat del tomàquet
Nesidiocoris
Oïdi del tomàquet
Oïdiopsi
Míldiu del tomàquet
Pugons
Mosca Blanca Trialeurodes
Trips
Heliothis
Mosca Blanca Bemisia
Bernat pudent
Alternariosi i estemfílium
Cladosporiosi
Fongs vasculars
Pansiment bacterià del tomàquet
Aranya roja
Virus del bronzejat del tomàquet
Eruga defoliadora
Podridura gris
Necrosi medular del tomàquet
Taca bacteriana del tomàquet
Virus del mosaic del tomàquet ToMV
Virus del Mosaic CMV

TIJA

Àcar del bronzejat del tomàquet
Nesidiocoris
Míldiu del tomàquet
Alternariosi i estemfílium
Podridura gris
Pansiment bacterià del tomàquet
Virus del bronzejat del tomàquet
Cuca dormidora
Cuc del Filferro
Esclerotínia
Taca bacteriana del tomàquet

FRUIT

Tuta del tomàquet
Àcar del bronzejat del tomàquet
Míldiu del tomàquet
Pugons
Mosca Blanca Trialeurodes
Trips
Heliotis
Mosca Blanca Bemisia
Bernat Pudent
Alternariosi i Estemfílium
Podridura gris
Taca bacteriana del tomàquet
Virus Mosaic del tomàquet

ARREL / COLL

Nematodes
Cuc del filferro
Arrel surosa del tomàquet
Mal del coll

PANSIMENT GENERALITZAT

Nematodes
Fongs vasculars
Pansiment bacterià del tomàquet

ORGANISMES CAUSANTS

Tuta del tomàquet
Minadora de les fulles
Àcar del bronzejat del tomàquet
Nesidiocoris
Pugons
Mosca Blanca Trialeurodes
Trips
Heliotis
Mosca Blanca Bemisia
Bernat pudent
Eruga defoliadora
Cuca dormidora
Aranya roja
Cuc del filferro