HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

NEMATODES

NOM COMÚ: Nematodes

NOM CIENTÍFIC: Meloidogynes spp.

IMPORTÀNCIA★ ★

GRUP: Nematode

ÒRGANS AFECTATS: Arrel

SÍMPTOMES: Els nematodes són cucs amb forma d’anguila i una longitud d’entre 300-1000 µm (no es poden veure a simple vista). Arrel i General: s’alimenten de les arrels i poden produir nòduls radiculars de forma irregular (Meloidogynes sp.) o petites lesions radiculars que són de color groc-vermellós i es van tornant marró-negre (Pratylenchus sp.). La infecció directa de les arrels disminueix dràsticament l’absorció d’aigua i nutrients per la planta, de manera que els símptomes observats són inespecífics: menor creixement de la planta, pansiment en ambients càlids, nanisme, clorosi, en general plantes dèbils. Tenen un major impacte en el rendiment de la collita quan ataquen plàntules joves. Les arrels infectades per nematodes són freqüentment infectades per altres patògens d’arrels, com Fusarium i Verticillium, i poden acabar morint abans d’arribar a la maduresa.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: Actualment l’ús de determinats porta-empelts donen una major resistència als nematodes. A part també es poden pendre un conjunt de mesures de prevenció i control com evitar l’aigua de reg en recircularització, realitzar rotació de cultius amb plantes no hoste (p.ex. blat de moro), rotació amb cultius d’hivern amb plantes no hoste (blat, avena, etc..) o evitar posar cultius molt susceptibles dos anys seguits (tomàquet, patata, ceba..); aportar matèria orgànica mitjançant fertilitzants naturals (compost, fems, adob en verd) per afavorir l’acció de fongs nematòfags que es troben al sòl; solarització; realitzat un bon sanejament del sòl i de l’equipament; llaurar en període estival; utilitzar planters i substrats amb un bon estat sanitari; eliminar i destruir el sistema radicular de plantes afectades; reduir l’estrès de la planta incrementant la fertilització i irrigació. Control biològic: s’ha desmostrat efectiu l’ús del fong antagonista Trichoderma harzianum. També hi a algunes espècies de nematodes que controlen els nematodes que afecten als cultius.

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Mirant només la part aèrea de la planta es podria confondre amb símptomes de fongs vascualrs tipus Fusarium i Verticillium, ja que també donen un pansiment general de la planta. Però al mirar les arrels si es veuen els nòduls ja no hi ha confusió.

CONDICIONS FAVORABLES : Les condicions més favorables són climes càlids (25-30ºC) i humits, Per tant, sota coberta es donen aquestes condicions. Els nematodes es troben en el sòl i necessiten de l’aigua per desplaçar-se. El sòl lleugers com els argilosos o arenosos són molt favorables pels seu desenvolupament . Les rotacions curtes afavoreixen la malaltia.

IMATGES