HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MAL DE COLL

NOM COMÚ: Mal del coll o Pítium

NOM CIENTÍFIC: Pythium sp.

IMPORTÀNCIA

GRUP: Oomicot

ÒRGANS AFECTATS: Arrel, Tija, Fruit

SÍMPTOMES: Pythium sp. és un fong que es troba al sòl i produeix la malaltia anomenada com pansiment progressiu (“damping-off”), tant en fase de pre-emergència com post-emergència . Afecta normalment en fase de planter i després de trasplantar. Les zones que estan en contacte amb el sòl són les que pateixen l’atac directe. Arrel/Tija: En planter es pot inhibir la germinació o inhibir el desenvolupament de plàntules joves un cop colonitza l’arrel i la base de la tija. Els teixits afectats tenen un aspecte tou, humit, es tornen ràpidament de color marró, es panseixen i moren. La base de la tija (coll) pot estar molt restringida. Degut a això, es habitual veure plàntules pansint-se, que es tornen de color groc, i que finalment col·lapsen i desapareixen. Fruit: poden desenvolupar símptomes aquells fruits, tant verds com madurs, que es troben en contacte amb el sòl. Es formen lesions d’aspecte humit, que canvien molt ràpidament i que finalment produeixen la liquació i el col·lapse del fruit. A vegades es pot observar una floridura blanquinosa d’aspecte cotonós.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: Afavorir el drenatge de l’aigua del sòl per evitat l’excés d’humitat. Els porta-empelts resistents mostren bons resultats per evitar la presència d’aquesta malaltia. Control biològic: Tractament amb antagonistes fúngics (Trichoderma sp.)

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Es pot confondre amb els símptomes provocats per Rhizoctonia sp.

CONDICIONS FAVORABLES: Es desenvolupa de manera òptima a temperatures càlides i sòls humits. Són crítics els períodes de transplant durant els mesos càlids (juliol,agost)

IMATGES