HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MÍLDIU DEL TOMÀQUET

NOM COMÚ: Míldiu del tomàquet

NOM CIENTÍFIC: Phytophthora infestans

IMPORTÀNCIA★ ★ ★

GRUP: Oomicot

ÒRGANS AFECTATS: Fulla, Tija, Fruit

SÍMPTOMES: P. infestans ataca tota la part aèria de la planta. Fulla: Els primers símptomes apareixen a les fulles on s’observen taques poc definides, de ràpid creixement, de color verd clar a marró verdós i aspecte oliós (molt característic del míldiu). Sovint aquestes taques estan envoltades per un teixit humit on es forma a vegades un polsim blanc al revers de les fulles. Si les condicions ambientals són prou humides, la infecció progressa ràpidament en tot el fullatge, diverses fulles es tornen marrons i es panseixen. Tija: A les tiges es formen lesions fosques, de color marró a negre i aspecte humit, que poden arribar a alguns centímetres i envoltar totalment la tija, de manera que pot causar la mort total de la planta. Fruit: Respecte als fruits, afecta principalment fruits immadurs, on forma taques concèntriques marrons molt característiques amb aspecte vitri, marge irregular, i que s’estenen de manera molt lenta. En fruits més madurs, les taques són més uniformes i sovint formen anells foscos i concèntrics. A vegades es pot veure un lleuger polsim blanquinós a la superfície dels fruits. Poden podrir-se totalment, sobretot per l’aparició de microorganismes secundaris.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Per prevenir l’aparició de la malaltia cal evitar el reg excessiu i/o entollaments, afavorir el drenatge de l’aigua, evitar l’excés d’humitat, afavorir la ventilació, retirar les parts afectades de la planta i gestionar correctament l’adobat per tal d’evitar excessos de vigor. És important poder avançar els tractaments abans dels períodes de pluja.

CONDICIONS FAVORABLES: Es desenvolupa de manera òptima en condicions d’humitat relativa elevada (85-95%), temperatura moderada (15-22ºC) i sòls entollats. Així doncs, la plaga sol aparèixer quan plou i després fa sol.

IMATGES