HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

CUCA DORMIDORA

NOM COMÚ: Cuca dormidora

NOM CIENTÍFIC: Agrotis sp.

IMPORTÀNCIA

GRUP/FAMÍLIA: Lepidòpter/Noctuidae

DESCRIPCIÓ: L’adult és una arna de color marró clar, amb ales anteriors de color marró amb tres taques triangulars, i ales posteriors blanques, i que pot arribar a mesurar fins els 45-55mm d’envergadura. Els ous són esfèrics i blanquinosos, d’un diàmetre inferior a 1mm, i es troben al sòl o en parts de la planta molt properes al sòl. La larva és la que provoca els danys a la planta, i és un cuc de color entre marró terra i gris “brut” fosc, amb 5 parells de potes falses, i amb una taca molt característica de color beix al final del seu abdomen. Pot arribar fins els 40-50mm de longitud, s’enrotllen fàcilment si se’ls molesta, es troben al terra i només surten a alimentar-se durant la nit. La pupa és de color marró clar a fosc, d’uns 17-25 mm de longitud, i es desenvolupa al sòl.

ÒRGANS AFECTATS: Fulla,Tija,Fruit

SÍMPTOMES: Els danys són causats pels cucs, que són de color gris fosc i d’uns 4-5cm, s’enrotllen fàcilment si se’ls molesta, es troben al terra i només surten a alimentar-se durant la nit. Tija: els cucs s’alimenten principalment de les tiges de plantes joves a nivell del sòl, de manera que tallen la planta i comencen a menjar-se la següent. Per tant, els símptomes que s’observen són grups de plàntules tallades durant la nit. Fulla i Fruit: en molt rares ocasions, el cuc pot pujar per la tija i atacar fulles i fruits verds immadurs localitzats a la part basal de la planta i que es troben gairebé en contacte amb el sòl.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: limitat a l´ús d’insecticides autoritzats que es troba en la pàgina web del MAPA. Si els danys són pocs, no és necessari tractar la plaga. Control biològic: normalment no se sol fer ús de control biològic per aquesta plaga. Tot i així, dins el marc teòric hi ha algunes espècies descrites per controlar la cuca dormidora: Apanteles sp., Tachinidae sp., Trichogramma sp. (parasitoids).

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Els símptomes es podrien confondre amb els del cuc del filferro perquè el que es detecta en els dos casos és un pansiment de la planta.

CONDICIONS FAVORABLES : La dormidora en aquests moments té molt baixa incidència als camps. És difícil determinar els períodes d’elevada incidència perquè és una plaga poc comuna. Els principals problemes coincideixen amb els períodes de transplantament de plàntules joves en exterior (abril-maig-juny) o en hivernacle (febrer-març). Més avançada la temporada (setembre-octubre) poden provocar danys en fruits.

PERÍODES CRÍTICS

IMATGES