HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

PANSIMENT BACTERIÀ DEL TOMÀQUET

NOM COMÚ: Pansiment bacterià del tomàquet

NOM CIENTÍFIC: Clavibacter michiganensis

IMPORTÀNCIA★ ★ 

GRUP: Bacteri

ÒRGANS AFECTATS: Fulla, Tija, Fruit

SÍMPTOMES: Fulla: en hivernacles apareixen petitets àrees entre els nervis de la fulla que ràpidament es necrosen, s’assequen i es tornen de color beix. Seguidament, les fulles es panseixen i tenen tendència a enrotllar-se. A vegades el pansiment es parcial i va acompanyat d’un esgrogueïment localitzat. Sovint queden afectats els folíols d’un costat de la fulla (símptomes molt típics d’una malaltia vascular). En camp obert, el símptomes són lleugerament diferents: el pansiment i assecament dels folíols es dona als marges de la fulla. Alguns folíols presenten lesions de diferent amplada, en forma de “V” i sovint envoltats per un halo groguenc. La lesió s’expandeix fins que ataca tota la fulla que finalment s’asseca. En estadis més avançats poden aparèixer pústules blanquinoses a les venes de la fulla i als pecíols. Moltes fulles i plantes afectades poden acabar morint. Tija: es formen estries que es poden seccionar deixant exposades unes cavitats de color groguenc a marró-vermellós. En condicions ambientals favorables, es poden formar xancres. Fruit: taques de color blanc, d’uns 3-6mm de diàmetre, amb un xancre marró al centre i ben diferenciat, que tenen l’aparença d’ull d’ocell. Quan el fruit madura aquestes taques es poden tornar necròtiques i crostoses. Els fruits poden no desenvolupar-se correctament.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Adquirir llavor i planter amb garanties fitosanitàries, Solarització. Clavibacter és un dels bacteris que pot causar danys més greus a les plantacions de tomaquera per la seva fàcil i ràpida transmissió mecànica. Es per això que es recomana retirar totes les plantes afectades un cop es detecti un focus. Deixar el focus en quarantena i evitar transitar aquella zona afectada.

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Es pot confondre amb qualsevol malaltia que tingui símptomes amb taques necròtiques a les fulles. Altres bacteris/fongs similars.

CONDICIONS FAVORABLES: es desenvolupa de manera òptima a temperatures moderades (18-24ºC) i una humitat relativa superior al 80%. Es transmet per llavor normalment com a contaminant extern. Periodes crítics maig-setembre

IMATGES