HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MOSCA BLANCA

NOM COMÚ: Mosca blanca

NOM CIENTÍFIC: Bemisia tabaci

IMPORTÀNCIA★ ★ 

GRUP/FAMÍLIA: Homòpter/Aleyrodidae

DESCRIPCIÓ: L’adult és una mosca de color groc amb ulls vermells, mesura entre 1-3 mm de longitud, i doblega les seves ales sobre el cos com si fos una “teulada” i formant un angle de 45º amb la superfície foliar. Cos i ales estan recoberts per una espècie de polsim cerós de color blanc. Els ous són el·líptics i asimètrics, d’uns 0.2 mm de longitud per 0.1 mm de ample, de color groc-verdós, i es solen dipositar als revers de les fulles inferiors. La larva té tres estadis larvaris, i pot arribar fins els 0,7 mm de longitud. Té forma plana i semitransparent i es situa al revers de la fulla.

ÒRGANS AFECTATS: Fulla i Fruit

SÍMPTOMES: Fulla: la mosca blanca s’amaga al revers (cara inferior) de les fulles més joves on es pot observar una pols blanca. En alguna ocasió també es poden observar al revers de les fulles més velles. Al moure les fulles les mosques sortiran volant i es tornaran a amagar al revers de les fulles. Els seus ous es poden observar principalment al revers de les fulles inferiors. La mosca blanca actua a tres nivells: 1) s’alimenta de la saba de les fulles provocant petits punts grocs i afebliment de les plantes (s’observa un retard en el creixement); 2) produeix melassa, un líquid ensucrat i brillant que impregna la planta i que pot atraure formigues així com l’aparició d’un fong denominat “negreta” que s’observa com un pols de color negre sobre la fulla o altres parts aèries; 3) és transmissora del virus de la cullera del tomàquet TYLCV i del virus cloròtic del tomàquet ToCV, per tant es poden observar els símptomes associats a aquestes virosis (cargolament de les fulles en forma de cullera, esgrogueïment marginal a les fulles més joves i aturada del creixement de la planta). Fruit: recobriment de pols negre (“negreta”), decoloració i/o presència de taques.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: Eliminar herbes adeventícies i restes de cultius anteriors, realitzar rotació de cultiu, ús de trampes adhesives de color groc des de l’inici del cultiu, utilització de malles en cultius sota coberta (mínim 10×20 fils/cm2). Control biològicintroducció i/o conservació d’enemics naturals com Eretmocerus mundus (parasitoid) i Amblyseius swirskii, Transeius montdoriensis, Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis, Chrysoperla carnea, Coenosia attenuata (depredadors).

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Es pot confondre amb els símptomes provocats per la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum. Les dos mosques blanques són molt semblants: els ous madurs de Bemisia tabaci són groc-verds mentres que els de Trialeurodes vaporariorum són negres. Els adults de B. tabaci són més petits i més grocs, amb les ales més properes al cos, formant una espècie de “teulada” que forma un angle de 45º respecte la superfície foliar, comparat amb de els adults Trialeurodes vaporariorum, que pleguen les seves ales més horitzontalment, formant una espècie de triangle. Els adults de B. tabaci es troben gairebé repartits per tota la planta, mentre que els de T. vaporariorum es troben en les 3 fulles superiors. També es poden confondre amb els símptomes dels pugons ja que les dues plagues alliberen melassa.

CONDICIONS FAVORABLES / PERÍODES CRÍTICS: Es desenvolupen de manera òptima entre els 22 i 25 °C, encara que poden desenvolupar-se des dels 10 °C fins als 38 °C. Apareix al principi de la primavera fins l’estiu. En condicions d’hivernacle pot desenvolupar-se durant tot l’any.

PERÍODES CRÍTICS

IMATGES