HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

VIRUS DE LES VENES GRUIXUDES

NOM COMÚ: Virus de les venes gruixudes

NOM CIENTÍFIC: LBVV (Lettuce Big-Vein Virus)

IMPORTÀNCIA

GRUP:  Virosi

ÒRGANS AFECTATS: Fulla

SÍMPTOMES: Fulla: els nervis de les fulles es tornen molt grans i gruixuts i la zona propera als nervis es torna més clara, el que dóna un aspecte més acusat d’aquest engrossiment. Aquestes deformacions es veuen molt bé si s’examina la fulla amb un llum a la part posterior. L’engruiximent dels nervis fa que les fulles s’ondulin i mostrin malformacions. Si la infecció es dóna en plantes joves, aquestes poden ser raquítiques. Tots els tipus d’enciam es poden veure afectats, però la simptomatologia pot variar en cada cas. Les varietats que formen cabdell poden no formar-lo. Si la infecció és molt severa la planta sencera es deforma i no es pot comercialitzar. No obstant, si els símptomes no són molt greus els enciams es poden comercialitzar.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: evitar plantar a la primavera varietats susceptibles, sobretot en camps amb un historial d’aquesta malaltia; ús de varietats resistents.

CONDICIONS FAVORABLES: El virus es introduït a l’enciam a través d’un fong del sòl, Olpidium brassicae, que s’adhereix a l’arrel de l’enciam. Tot i que estar present sempre en camps infectats, la severitat dels símptomes varien segons la temporada,. En general, és més comú i més sever durant la primavera, en condicions fresques.

IMATGES