HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

VIRUS DEL MOSAIC DE L'ENCIAM

NOM COMÚ: Virus del Mosaic de l’Enciam

NOM CIENTÍFIC: LMV (Lettuce Mosaic Virus)

IMPORTÀNCIA

GRUP:  Virosi

ÒRGANS AFECTATS: Fulla

SÍMPTOMES: Fulla: Els símptomes del LMV són molt variables. Si la infecció es dóna en plantes joves, s’observen fulles petites, deformades, i segons la varietat d’enciam pot mostrar un patró de mosaic o clapejat. En molt rares ocasions aquestes plantes arriben a una mida normal. Les varietats d’enciam que formen cabdell no el formen si la infecció es dóna en plantes joves. En el cas que la infecció es doni en plantes més adultes, es poden observar diversos símptomes. Aquestes plantes poden arribar a una mida normal, però les fulles més velles que són les més externes poden tornar-se grogues, torçades o deformades de qualsevol manera. En enciams que formen cabdell, les fulles de l’embolcall sovint es corben cap enrere del cabdell, i de vegades poden presentar taques necròtiques de color marró. A més, el cabdells poden quedar deformats.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Utilitzar llavor en un bon estat sanitari; eliminar males herbes que puguin ser reservoris del virus, tant a dintre com a fora dels camps de cultiu; llaurar el camp en el moment adequat; ús de varietats resistents; deixar un període d’hivern sense cultivar enciams; controlar la població dels pugons, els seus insectes transmissors (per més informació veure fitxa Pugons).

CONDICIONS FAVORABLES: LMV es transmet per llavor i pot ser propagat per pugons, per tant, la seva incidència va lligada a la dels seus insectes transmissors. El símptomes que s’observen poden variar depenent de les condicions climàtiques: mentre que les taques necròtiques són més comuns en èpoques càlides, els mosaic i el clapejat és més comú quan les condicions són d’humitat elevada.

IMATGES