HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

VIRUS DEL BRONZEJAT DEL TOMÀQUET

NOM COMÚ: Virus del Bronzejat del Tomàquet

NOM CIENTÍFIC: TSWV (Tomato Spotted Wild Virus)

IMPORTÀNCIA

GRUP:  Virosi

ÒRGANS AFECTATS: Fulla

SÍMPTOMES: Fulla: es desenvolupen taques de color marró a marró fosc així com àrees necròtiques (mortes). Aquestes taques necròtiques es poden assemblar a les cremades provocades per l’aplicació de fertilitzants i pesticides. Després la necrosi es va estenent, de manera que la majoria de la fulla es torna marró, s’asseca i mor. En fulles velles i noves es pot observar esgrogueïment, taques marrons i deformacions. Els marges de les fulles es poder tornar grocs i pansir-se. Si la infecció es dóna en plantes joves aquestes poden ser nanes i morir, les plantes que sobreviuen l’atac fins el moment de la collita no es poden comercialitzar.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Utilitzar llavor en bon estat sanitari; eliminar i destruir parts de la planta infectades; controlar la població dels trips, que són els seus insectes transmissors (per més informació veure fitxa Trips).

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: El teixit necròtic que provoca TSWV pot ser semblant a les cremades provocades per l’aplicació de fertilitzants i pesticides.

CONDICIONS FAVORABLES: TSWV es transmet per trips, sobretot Frankliniella occidentalis, per tant, la seva incidència va lligada a la dels seus insectes transmissors (per més informació veure fitxa Trips)

IMATGES