HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

BACTERIOSI

NOM COMÚ: Bacteriosi

NOM CIENTÍFIC: Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.

IMPORTÀNCIA★ ★

GRUP:  Bacteri

ÒRGANS AFECTATS: Fulla/Coll

SÍMPTOMES: Les bacteriosis provocades per Xanthomonas sp. i Psedomonas sp. en enciam provoquen símptomes molt variables. Fulla: Xanthomonas sp. sol provocar taques d’aspecte oliós en els marges de les fulles en períodes de pluja. També forma taques rodones o irregulars d’aspecte humit i que després es tornen d’un color marró fosc, amb el marge en forma d’ “V”. Al final provoca la podridura al cabdell. Pseudomonas sp. produeix taques grogues de forma circular o irregular, que s’enfosqueixen amb el temps, es posen negres i es necrosen, i queden limitades pels nervis de la fulla. En fulles més internes s’observen taques marrons brillants i necròtiques. Coll: Xanthomonas sp. pot provocar la podridura de la base de la tija (coll) i la medul·la de la tija.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: ús de tractaments fitosanitaris autoritzats millor en prevenitu. Evitar el degoteig d’aigua constant sobre les plantes. Rotació de cultiu. Evitar entollaments. Evitar marcs de plantació molt densos

CONDICIONS FAVORABLES : Les bacteries volen humitat elevada i temperatures de 5 a 35ºC. Les pluges o abundants regs per aspersió afavoreixen la malaltia. Dispersió per l’aigua i restes vegetals

IMATGES