HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

PUGONS

NOM COMÚ: Pugons

NOM CIENTÍFICMyzus persicae

IMPORTÀNCIA★ ★

GRUP/FAMÍLIA:  Hemípter/Aphidoidae

ÒRGANS AFECTATS: Fulla

DESCRIPCIÓ ORGANISME CAUSANT: La mateixa espècie de pugons presenta individus alats i àpters (sense ales). Els àpters tenen aspecte globós i no es distingeix la separació entre cap, tòrax i abdomen. En els individus alats es diferencien el cap, tòrax, abdomen i ales que els permeten volar. Els pugons de Myzus persicae mesuren d’entre 1,5 a 2,5 mm i són de color verd pàl·lid-groguenc.

SÍMPTOMES: Fulla: els pugons s’agrupen en colònies en el revers (cara inferior) de fulles i/o tiges de plàntules joves. Actuen a tres nivells: 1) s’alimenta de la saba de les fulles provocant petits punts grocs, esgrogueïment i deformacions en fulles joves, i fins i tot afebliment de les plantes (s’observa un retard en el creixement) i ; 2) produeix melassa, un líquid ensucrat i brillant que impregna la planta i que pot atraure formigues així com l’aparició d’un fong denominat “negreta” que s’observa com un pols de color negre sobre la fulla o altres parts aèries; 3) són transmissors de diferents virosis.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Mitjans de lluita: Eliminar herbes adventícies i restes de cultius anteriors, realitzar rotació de cultiu, ús de trampes adhesives de color groc des de l’inici del cultiu, confusió sexual, utilització de malles en cultius sota coberta (mínim 10×20 fils/cm2). Control biològicintroducció o conservació d’enemics naturals com Aphidius colemani, Aphelinus abdominalis (parasitoids) i Sírfids, Orius sp., Scymnus sp., Adalia bipunctata, Coccinella septempunctata, Aphidoletes aphidimyza, Chrysoperla carnea (depredadors).

PLAGUES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: En general tots els pugons fan els mateixos símptomes. Els pugons segreguen melassa que afavoreix l’aparició de la negreta. Aquest fet es podria confondre amb la negreta de la mosca blanca.

CONDICIONS FAVORABLES: Es desenvolupen de manera òptima a temperatures altes i humitat baixa. Apareix al principi de la primavera fins la tardor.

PERÍODES CRÍTICS

IMATGES