HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MAL DE COLL

NOM COMÚ: Mal del coll o Pítium

NOM CIENTÍFIC: Pythium sp.

IMPORTÀNCIA

GRUP:  Oomicot

ÒRGANS AFECTATS: Coll

SÍMPTOMES: Pythium sp. és un fong que es troba al sòl i produeix la malaltia anomenada com pansiment progressiu (“damping-off”), tant en fase de pre-emergència com post-emergència. Afecta normalment en fase de planter i després de trasplantar. Les zones que estan en contacte amb el sòl són les que pateixen l’atac directe. Coll: En planter es pot inhibir la germinació o inhibir el desenvolupament de plàntules joves un cop colonitza l’arrel i la base de la tija, el coll. Els teixits afectats tenen un aspecte tou, humit, es tornen ràpidament de color marró, es panseixen i moren. La base de la tija (coll) pot estar molt restringida, es pot assemblar a un filferro. Degut a això, es habitual veure plàntules pansint-se, que es tornen de color groc, i que finalment col·lapsen i desapareixen.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Pasteuritzar el sòl amb calor pel seu ús en planter; Afavorir el drenatge de l’aigua del sòl per evitat l’excés d’humitat; evitar la massificació espaiant les llavors; aturar el reg si s’observen plantes afectades per permetre que el sòl s’assequi al voltant de la planta, i si estan en planter exposar-les al sol directe; realitzar rotació de cultius amb cereals.

CONDICIONS FAVORABLES: Es desenvolupa de manera òptima en climes frescos i ennuvolats, amb humitat relativa elevada, sòls humits i compactes i amb massificació de plàntules.

IMATGES