HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

MÍLDIU DE LA COL

NOM COMÚ: Míldiu de la col

NOM CIENTÍFIC: Peronospora brassicae

IMPORTÀNCIA

GRUP:  Oomicot

ÒRGANS AFECTATS: Fulla

SÍMPTOMES: Fulla: s’observen petites taques de color groc a marró a la part superior de les fulles joves, que es van expandit formant àrees més grans i de forma irregular, i que queden delimitades pels nervis foliars. Això fa que les taques mostrin una forma angular. A la capa inferior de la fulla s’observa una floridura gris-blanquinosa, sobretot en períodes d’elevada humitat, i que a vegades es pot observar a la cara superior si les condicions són molt favorables. Quan el clima és més sec, les zones infectades es tornen marrons i amb aparença de paper. El míldiu pot afectar a qualsevol etapa del creixement, però es més freqüent observar la malaltia en la fase de plàntula donat que el míldiu es desenvolupa més favorablement en climes frescos. Les plàntules més greument afectades s’atrofien i poden acabar morint. Les fulles més velles poden tenir un aspecte clapejat.

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Realitzar rotació de cultius de mínim 2-3 anys amb espècies no crucíferes; Eliminar i destruir restes de cultiu; Eliminar herbes adventícies d’espècies hoste, sobretot crucíferes; sembrar en àrees amb bona circulació d’aire i incrementar l’espai entre plantes per tal de minimitzar els períodes d’humitat foliar; reduir humitat foliar regant al matí o evitar reg per aspersió.

CONDICIONS FAVORABLES : Les condicions favorables pel seu desenvolupament són temperatures fresques (per sota dels 22ºC, la temperatura òptima és 8-16ºC) i humitat relativa elevada (superior al 90%). Els mesos de tardor, quan normalment la temperatura és moderada i n’hi ha més presència de pluges, són els més favorables.

IMATGES