HORTALAB

Diagnostiquem el teu hort

FITXA DEL CULTIU

NOM COMÚ: Hèrnia de la Col

NOM CIENTÍFIC: Plasmodiophora brassicae

IMPORTÀNCIA

TIPUS/GRUP:  Malaltia/Mixomicot

ÒRGANS AFECTATS: Arrel

SÍMPTOMES: Arrel: Les arrels desenvolupen inflamacions o agalles que poden arribar fins els 12-15 cm, com si fossin hèrnies. Les agalles més grans es solen trobar a les arrels principals just sota la superfície del sòl. Aquestes inflamacions no s’observen fins a 3 setmanes després de que s’hagi iniciat la infecció. Qualsevol tipus d’arrel es veu afectada (principal, secundària, adventícia), fins i tot el coll de la tija que es troba sota el terra. General: Si la infecció es produeix en fase de plàntula el efectes poden ser molt dramàtics ja que normalment les plàntules moren i les que sobreviuen són molt petites. En plantes més adultes s’observa una reducció en el creixement, declivi generalitzat i esgrogueïment a les fulles. Això és degut a que les arrels han perdut la seva funció i es redueix la capacitat d’absorció d’aigua i nutrients. Normalment no es produeix la mort però les plantes són incapaces de formar un producte que es pugui comercialitzar. Si el clima es sec es panseixen, però es poden recuperar quan les condicions són més humides (per exemple a la nit).

MÈTODES DE PREVENCIÓ I CONTROL: Sembrar en camps lliures de patògens; utilitzar llavors no infectades; utilitzar safates, sòl i equipament lliure de patògens (les safates reutilitzades augmenten el risc de contaminació); realitzar rotació de cultius de llarga durada, al menys 6 anys; eliminar males herbes susceptibles durant la rotació de cultius; si es preveu una sembra en camps sospitosos, incrementar al pH del sòl (fins a 7 almenys) mitjançant la incorporació de pedra calcària molt fina 1 any anterior a la sembra, o utilitzar altres medis per incrementar el pH del sòl. Això evitarà el desenvolupament de la malaltia si el camp no està massa infectat; utilitzar fertilitzats nitrogenats basats en nitrat de calci en lloc de sulfat d’amoni o urea.

PLAGUES O MALALTIES AMB SÍMPTOMES SIMILARS: Es podria confondre amb nematodes

CONDICIONS FAVORABLES / PERÍODES CRÍTICS: Les condiciones que afavoreixen el desenvolupament del patogen son els sòls frescos (de 12 a 27ºC), humits (70-80% de capacitat de retenció de l’aigua) i acídics. Un cop s’ha produït la infecció, aquest microorganisme pot sobreviure en el sòl més de 18 anys. Es propaga a través del sòl, i qualsevol acció que sigui capaç de moure el sòl afavoreix la seva propagació, per exemple el vent, l’aigua, les petjades, l’equipament, trasplantaments infectats, entre d’altres.

IMATGES